Trang web download driver các loại dac được bán tại cửa hàng longmobi.com. Một số dac cần driver đặc biệt, một số khác thì không. Các file đều đã đặt password và chỉ dành cho khách hàng của longmobi. Nếu bạn mua của cửa hàng khác thì sẽ không được hỗ trợ. Xin vui lòng hiểu rõ vấn đề này.
Download driver dac
Tên DAC
Link download
Foobar 2000https://bit.ly/3lsEbYo
Driver dac 9028/9038prohttps://bit.ly/3eUoSFD
Driver dac SMSL SU8 V2https://bit.ly/3niubSb
Driver dac Topping D50, D50shttps://bit.ly/32Eq5fm
Driver dac NXC03https://bit.ly/3dSGtxj
Driver dac X7https://bit.ly/38FFyj2
Driver dac 2 Prohttps://bit.ly/2JY2hwg
Driver dac SMSL M200http://bit.ly/39Jym43
Driver dac Topping E30https://bit.ly/32FXxlz
Driver dac Topping Dx3prohttps://bit.ly/3lv3hWz
Driver dac Suca Audio Q5 prohttp://bit.ly/3aj38CW
Driver dac Suca Audio Q6http://bit.ly/3aj38CW
Firmeare Nas H90-H99https://bit.ly/3gMZWAV

Hướng dẫn sử dụng dac nghe nhạc: http://bit.ly/2GKcQ0K
Hướng dẫn cài Foobar 2000: http://bit.ly/2J2KFgp
Hướng dẫn cài đặt Music Server: http://bit.ly/2VDLyTc

Mua dac nghe nhạc tại longmobi.com để được hỗ trợ cài đặt tốt nhất