Trang web download driver các loại dac được bán tại cửa hàng longmobi.com. Một số dac cần driver đặc biệt, một số khác thì không. Các file đều đã đặt password và chỉ dành cho khách hàng của longmobi. Nếu bạn mua của cửa hàng khác thì sẽ không được hỗ trợ. Xin vui lòng hiểu rõ vấn đề này.
Download driver dac

Tên DAC
Link download
Foobar 2000 https://bit.ly/3lsEbYo
Driver dac 9028/9038pro https://bit.ly/3eUoSFD
Driver dac SMSL SU8 V2 https://bit.ly/3niubSb
Driver dac Topping D50, D50s https://bit.ly/32Eq5fm
Driver dac NXC03 https://bit.ly/3dSGtxj
Driver dac X7 https://bit.ly/38FFyj2
Driver dac 2 Pro https://bit.ly/2JY2hwg
Driver dac SMSL M200 http://bit.ly/39Jym43
Driver dac Topping E30 https://bit.ly/32FXxlz
Driver dac Topping Dx3pro https://bit.ly/3lv3hWz
Driver dac Suca Audio Q5 pro http://bit.ly/3aj38CW
Driver dac Suca Audio Q6 http://bit.ly/3aj38CW
Firmeware Nas H90-H99 https://bit.ly/3gMZWAV
Phần mềm AirDisk https://bit.ly/46bpvEh | Giải nén

Mua dac nghe nhạc tại longmobi.com để được hỗ trợ cài đặt tốt nhất